Sipariş Telefonları:


0 216 671 98 99 / 0530 498 56 56

ALIŞVERİŞ SEPETİ
0 ürün var.
 

UFRS - TMSK STANDARTLARI

TMSK TARAFINDAN YAYIMLANMIŞ STANDARTLAR VE YORUMLAR

TMS / TFRS 2009

Finansal Tabloların Hazırlanma ve Sunulma Esaslarına İlişkin Kavramsal Çerçeve

 • TFRS 1 Türkiye Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulaması
 • TFRS 2 Hisse Bazlı Ödemeler
 • TFRS 3 İşletme Birleşmeleri
 • TFRS 4 Sigorta Sözleşmeleri
 • TFRS 5 Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklar ve Durdurulan Faaliyetler
 • TFRS 6 Maden Kaynaklarının Araştırılması ve Değerlendirilmesi
 • TFRS 7 Finansal Araçlar: Açıklamalar
 • TFRS 8 Faaliyet Bölümleri
 • TMS 1 Mali Tabloların Sunumu
 • TMS 2 Stoklar
 • TMS 7 Nakit Akım Tabloları
 • TMS 8 Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerinde Değişiklik ve Hatalar
 • TMS 10 Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar
 • TMS 11 İnşaat Sözleşmeleri
 • TMS 12 Gelir Vergileri
 • TMS 16 Maddi Duran Varlıklar
 • TMS 17 Kiralama İşlemleri
 • TMS 18 Hasılat
 • TMS 19 Çalışanlara Sağlanan Faydalar
 • TMS 20 Devlet Teşviklerinin Muhasebeleştirilmesi ve Devlet Yardımlarının Açıklanması
 • TMS 21 Kur Değişiminin Etkileri
 • TMS 23 Borçlanma Maliyetleri
 • TMS 24 İlişkili Taraf Açıklamaları
 • TMS 26 Emeklilik Fayda Planlarında Muhasebeleştirme ve Raporlama
 • TMS 27 Konsolide ve Bireysel Finansal Tablolar
 • TMS 28 İştiraklerdeki Yatırımlar
 • TMS 29 Yüksek Enflasyonlu Dönemlerde Finansal Raporlama
 • TMS 31 İş Ortaklıklarındaki Paylar
 • TMS 32 Finansal Araçlar: Sunum
 • TMS 33 Hisse Başına Kazanç
 • TMS 34 Ara Dönem Finansal Raporlama
 • TMS 36 Varlıklarda Değer Düşüklüğü
 • TMS 37 Karşılıklar, Koşullu Borçlar ve Koşullu Varlıklar
 • TMS 38 Maddi Olmayan Duran Varlıklar
 • TMS 39 Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçme
 • TMS 40 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
 • TMS 41 Tarımsal Faaliyetler

TFRS YORUMLARI

 • TFRS Yorum 1 Hizmetten Çekme, Restorasyon ve Benzeri Mevcut Yükümlülüklerdeki Değişiklikler
 • TFRS Yorum 2 Üyelerin Kooperatif İşletmelerdeki Hisseleri ve Benzeri Finansal Araçlar
 • TFRS Yorum 4 Bir Anlaşmanın Kiralama İşlemi İçerip İçermediğinin Belirlenmesi
 • TFRS Yorum 5 Hizmetten Çekme, Restorasyon ve Çevre Rehabilitasyon Fonlarından Kaynaklanan Paylar Üzerindeki Haklar
 • TFRS Yorum 6 Özel Bir Piyasa Katılımından Doğan Yükümlülükler – Atık Elektrikli ve Elektronik Aletler
 • TFRS Yorum 7 TMS 29 Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama Standardı Kapsamında Düzeltme Yaklaşımının Uygulanması
 • TFRS Yorum 8 TFRS 2’in Kapsamı
 • TFRS Yorum 9 Saklı Türev Ürünlerin Yeniden Değerlendirilmesi
 • TFRS Yorum 10 Ara Dönem Finansal Raporlama ve Değer Düşüklüğü
 • TFRS Yorum 11 TFRS 2 – Grup İçi ve İşletmenin Geri Satın Alınan Kendi Hisselerine İlişkin İşlemler
 • TFRS Yorum 12 İmtiyazlı Hizmet Anlaşmaları
 • TFRS Yorum 13 Müşteri Sadakat Programları
 • TFRS Yorum 14 TMS 19 – Tamamlanmış Fayda Varlığının Sınırı, Asgari Fonlama Koşulları ve Bu Koşulların Birbiri ile Etkileşimi
 • TFRS Yorum 15 Gayrimenkul İnşaat Anlaşmaları
 • TFRS Yorum 16 Yurtdışındaki İşletmede Bulunan Net Yatırımın Finansal Riskten Korunması
 • TFRS Yorum 17 Nakit Dışı Varlıkların Ortaklara Dağıtımı
 • TFRS Yorum 18 Müşterilerden Varlık Transferleri

 

TMS YORUMLARI

 • TMS Yorum 10 Devlet Yardımları – İşletme Faaliyetleri ile Özel Bir İlişkisi Bulunmayanlar
 • TMS Yorum 12 Konsolidasyon – Özel Amaçlı İşletmeler
 • TMS Yorum 13 Müştereken Kontrol Edilen İşletmeler – Ortak Girişimcilerin Parasal Olmayan Katılım Payları
 • TMS Yorum 15 Faaliyet Kiralamaları – Teşvikler
 • TMS Yorum 21 Gelir Vergileri – Yeniden Değerlenen Amortismana Tabi Olmayan Varlıkların Geri Kazanımı
 • TMS Yorum 25 Gelir Vergileri – İşletmenin veya Hissedarların Vergi Statüsündeki Değişiklikler
 • TMS Yorum 27 Yasal Açıdan Kiralama Görünümündeki İşlemlerin Özünün Değerlendirilmesi
 • TMS Yorum 29 İmtiyazlı Hizmet Anlaşmaları – Açıklamalar
 • TMS Yorum 31 Hasılat – Reklam Hizmetleri İçeren Takas (Barter) İşlemleri
 • TMS Yorum 32 Maddi Olmayan Duran Varlıklar – İnternet Sitesi Maliyetleri
almanca fransızca tercüme | arapca kursu | bIlgIsayar kursu | yds eğitim seti | cince